Aktiviteter


En innehållsrik dag

Aktiviteterna sker oftast på avdelningen där man bor och syftar till att ta till vara den boendes resurser och behov samt att stödja den boende i vardagen. Aktiviteterna kan t.ex. vara tidningsläsning, enklare köksarbete, stöd i att sköta om sin personliga vård och sköta sin lägenhet.

Rehabiliteringsavdelningen leder aktiviteter i form av olika gymnastikgrupper och aktivitetsgrupper riktade mot specifika behov.

I Danvikshemskyrkan hålls andakter, konserter och underhållning.

Hand som håller ett bouleklot.

Schema våren 2024

Schemalagda aktiviteter ledda av Rehabavdelningen

Måndag

09.30 Promenad, samling i Rehabsalen
10.00 Röstgympa (anmälan till Rehab)
10.30 Sittgymnastik, Rehabsalen
13.30 Bingo
14.15 Nagelmålning
15.00 Taktil massage (anmälan till Rehab)

Tisdag

09.30 Promenad, samling i Rehabsalen
10.00 Musikgymnastik D (anmälan Rehab)
10.30 Cykeltid, Rehabsalen
10.30 Värme, Sinnenas rum
10.30 Balansgrupp, Västra huset
13.00 Högläsning
14.00 Uteaktivitet, samling Borggården
14.00 Balansgrupp (anmälan till Rehab)
15.00 Kör/allsång med Johanna, Kyrkan

Onsdag

09.30 Promenad, samling i Rehabsalen
10.30 Taktil massage (anmälan till Rehab)
13.00 Dans i Salongen
13.30 Musikgympa S (anmälan till Rehab)
13.45 Frågesport i Salongen
15.00 Uteaktivitet, samling Borggården

Torsdag

09.30 Promenad, samling i Rehabsalen
10.00 Röstgympa (anmälan)
10.30 Sittgymnastik, Rehabsalen
10.30 Värme, Sinnenas rum
13.00 Balansgrupp (anmälan till Rehab)
13.30 Musikgymnastik P (anmälan till Rehab)
14.00 Torsdagsgrupp (anmälan till Rehab)
15.00 Cykeltid, Rehabsalen
15.00 Film/TV-serie

Fredag

09.15 Promenad, samling i Rehabsalen
10.30 Aktivitet, Västra huset
10.30 Qi Gong 20min i Kyrkan
10.30 Målerigrupp (anmälan till Rehab)
13.00 Korsord i Salongen
13.00 Uteaktivitet. samling Borggården
14.00 Musikquiz med Johanna, Salongen
14.15 Aktivitet i Spelrummet

OBS! Aktiviteterna som startar vid angivet klockslag, kom gärna 10 min innan. ”Dörrarna” stängs när aktiviteten ha satt igång.

Vid stora aktiviteter som annonseras separat, t.ex. trädgårdsdag, utflykter eller underhållning i kyrkan, utgår de aktiviteter som är inplanerade under samma tid.


Frågor? Kontakta Maria P, ankn. 224

Spelningar på avdelningarna

Leds av Johanna, musikterapeut.

Jämna veckor

Måndag

11:00 NFL

13:15 A4

Tisdag

11:00 OVA

13:15 L2

Onsdag

11:00 A2

12:30 A3

Torsdag

11:00 S4

13:00 S1

13:45 S3

Ojämna veckor

Måndag

12:30 V1

13:15 V2

14:00 V3

Tisdag

10:30 Ö4

11:15 Ö3

13:15 Ö2

Onsdag

11:00 Ö1

Torsdag

11:00 S4

Fredag

11:00 A1