Arbeta hos oss


Äldre dam ritar med färgpenna.
Borggården med blommande magnolia i förgrunden

Vill du arbeta hos oss?

Gemensamt för oss alla som arbetar på Danvikshem är att vi känner ett genuint engagemang för arbetet med våra äldre. Vårt mål är att kunna ge en meningsfull tillvaro och den bästa omsorgen.

Vi är ca 280 som arbetar på Danvikshem; undersköterskor, sjuksköterskor, kockar, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, enhetschefer, teknisk personal och många fler. Vi arbetar tillsammans för en trivsam och god arbetsmiljö, där vi samverkar och stödjer varandra för att skapa trygghet såväl för våra boende som för oss alla som arbetar här.

Våra värdeord är omtanke som grund – yrkesskicklighet som medel – livskvalitet som mål.

Vi söker kolleger som har en relevant utbildning och yrkesskicklighet samt vill vara med och bygga framåt med engagemang och positiv inställning. Om du är en av dem vi söker är du välkommen med din ansökan till paula.rantanen@danvikshem.se

Vi erbjuder följande personalförmåner:

• Friskvårdsbidrag
• Fri parkering i mån av plats
• Morgonfika samt subventionerad lunch
• Tillgång till gym och möjlighet till personlig instruktion med tips på lämpliga övningar för just dig
• El-cykel, mountainbike till utlåning
• Hjälp med cykelservice på din cykel
• Personalbefrämjande aktiviteter
• Personalstöd via Falck Healthcare (psykolog, jurist, ekonom)
• Subventionerade terminalglasögon enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Utveckling

• Individuella utvecklingsplaner
• Gemensam årlig utbildningsplan omfattande bland annat föreläsningar och kortare utbildningar.

Kollektivavtal HÖK/AB

• Kollektivavtalade extra semesterdagar för dig som är 40 respektive 50 år.
• Avtalsförsäkringar:
– AGS-KL gruppsjukförsäkring
– TFA-KL trygghetsförsäkring vid arbetsskada
– TGL-KL tjänstegrupplivförsäkring
• Föräldrapenningtillägg

Tjänstepension AKAP-KR (administreras av KPA)

• Vi som arbetsgivare betalar in 6 % av din lön upp till 7,5 inkomstbas-belopp och 31,5 % på den lön som överstiger den nivån.

Här kan du läsa mer om lediga tjänster

Broschyr

Vill du läsa mer om oss? Här finns en broschyr om Danvikshem som arbetsplats att ladda ner.