Hur får jag en plats?


Du som behöver flytta till ett vård- och omsorgsboende har idag möjlighet att själv välja var du vill bo.

För att kunna flytta till Danvikshem behövs ett biståndsbeslut för särskilt boende. För att ansöka vänder du dig till biståndshandläggaren på kommunen/stadsdelen där du bor.

Om du får beviljat ett beslut för särskilt boende kan du ställa dig i kö till Danvikshem. Det är respektive kommun som håller i kö och fördelning av platser.

Du kan söka mer information och jämföra olika boenden som du är intresserad av.

Du kan gå in på Nacka Kommuns hemsida under äldreomsorg. Här kan du hitta mer information om Äldreboende och om att välja särskilt boende. Du kan även gå in på deras självservice ”Jämföraren”, där kan du se de olika boenden som finns i Nacka.

Det går också att gå in på Stockholms stads tjänst, sedan till ”Hitta vård- och omsorgsboende” för att söka information och jämföra olika boenden som du är intresserad av.

Eller om du är boende i Huddinge kommun är det lätt att hitta information på kommunens hemsida, sedan till ”Jämför vård- och omsorgsboenden” för att söka information och jämföra olika boenden som du är intresserad av.

Seniorval visar boende i hela landet och där kan man också jämföra olika omvårdnadsboenden gå in på https://seniorval.se

Broschyr

Vill du läsa mer om oss? Här finns en broschyr om Danvikshem att ladda ner.