Rehabenheten


Rehabiliteringsenheten arbetar för att upprätthålla våra boendes möjligheter till att vara delaktiga i sin vardag men också för en meningsfull och stimulerande tillvaro med hög livskvalitet och självständighet.

Rehabiliteringsenheten leder också aktiviteter i form av olika gymnastik- och aktivitetsgrupper riktade mot specifika behov.

De som arbetar här är fysioterapeuter, arbetsterapeuter, aktivitetsledare och även en musikterapeut.