Läkare


Vi har avtal via Regionen med Familjeläkarna. Vi har vanligtvis läkare på plats under dagtid måndag-torsdag. Övrig tid har vi tillgång till jourläkare om akut behov uppstår dygnet runt årets alla dagar. Om boende önskar få kontakt med läkare sker detta via sjuksköterska.

Förutom planerade ronder med sjuksköterska utförs akuta bedömningar och behandlingar. Samverkan med alla personer i teamet är viktigt.

Tjänstgörande läkare har geriatrisk kompetens. Målsättningen är att erbjuda geriatrisk läkarkunskap med god kontinuitet.