Våra inriktningar


Huvudbyggnaden har renoverats i omgångar för att passa en modern omsorgsvård. År 2019 stod två nybyggda hus klara för inflyttning, enheterna Västra huset och Södra huset. I huvudbyggnaden finns mycket bevarat från den nationalromantiska epoken då den byggdes, som exempelvis de vackra fönstren. Variationen på lägenheterna i huvudbyggnaden är stor både i storlek och utformning. Lägenheterna i de nybyggda husen är mer moderna och likvärdiga.

Närhet till utemiljö finns på alla enheter, i form av antingen terrass, balkong, inglasat uterum eller trädgård. Varje enhet har gemensam matsal/allrum som möjliggör samvaro och gemensamma aktiviteter och vår fina borggård används ofta för utevistelse och aktiviteter.

Vi som arbetar på enheterna är undersköterskor, sjuksköterskor och enhetschefer. Arbetet sker i samverkan med andra yrkeskategorier för att de boende ska få en så god och säker vård som möjligt. Varje boende har en kontaktperson som ansvarar för den sociala omvårdnaden och kontakten med närstående.

Våra inriktningar

Danvikshem är ett unikt boende med gamla anor och modern vård och äldreomsorg. Med livskvalitet som mål erbjuder vi boendeomsorg i en trygg och integrerande miljö.

Vi har 224 vård- och omsorgsplatser, uppdelat på somatisk inriktning och demensinriktning. Utöver detta erbjuder vi även dagverksamhet med inriktning demenssjukdom som tar emot 12 gäster.

Det finns 148 platser på demensenheterna och 76 platser på de somatiska enheterna. Båda inriktningar finns i de nybyggda delarna som i huvudbyggnaden.

Somatisk inriktning

Våra somatiska enheter är Södra huset, Omvårdnadsavdelningen, A1 och A4.

Vi arbetar tillsammans för att ge de boende den bästa möjliga vården och omsorgen utifrån individens egna behov och resurser.

Läs mer om somatisk inriktning

Demensinriktning

Våra enheter för personer med demenssjukdom är A2, A3, Östra och Norra flygeln, Västra huset, L2 och Södra huset plan 2.

Vi strävar efter att ge våra boende bästa möjliga livskvalitet och arbetar aktivt utifrån nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.

Läs mer om demensinriktning

Dagverksamhet

På Danvikshems dagverksamhet erbjuder vi social samvaro och meningsfulla aktiviteter för dig som bor i det egna hemmet och har en demenssjukdom. 

Läs mer om dagverksamhet