Historia


Grundades 1551

En historia av omtanke

Gustav Vasa skrev den 21 februari 1551 ett brev till Stockholms borgerskap där han befallde att Hospitalet skulle flyttas från Gråmunkeholmen (Riddarholmen) till Danviken.

Samtidigt donerade han fastigheter till Hospitalets underhåll. Utan att han själv visste det hade han då skapat den första statligt bildade stiftelsen. Den kom att kallas Danviks hospital efter platsen dit den flyttades och är i dag Sveriges äldsta ännu aktiva stiftelse.

Grundade en förmögenhet

Genom att Hospitalet successivt tillfördes egendomar, som de tidigare katolska barmhärtighetsinrättningarna haft, lades grunden till en förmögenhet, som hjälpt stiftelsen att överleva ända in i vår tid.

Fortfarande har stiftelsen fastigheter i Uppland, som kan föras tillbaka till gamla donationer till Klara kloster på 1300-talet. Avkastningen från dem har använts för socialt omhändertagande i mer än 700 år!

I början på 1600-talet var Danviks hospital den enda institution i Stockholmstrakten, som tog hand om de fattigaste bland de fattiga. Alla typer av mänskligt elände fanns i Danviken. Särskilt de sinnessjuka skulle komma att utgöra en stor ekonomisk och moralisk belastning för Danviken i mer än 200 år.

Pengar – en bristvara

De gamla trähusen från 1550-talet slets hårt och i början på 1700-talet var kyrkan och sjuksalarna fallfärdiga. Pengar var en bristvara och man hade inte lagt undan något för nybyggnad.

Hjälpen kom genom en insamling som Karl XII:s syster Ulrika Eleonora startade. Man kunde bygga en ny kyrka och nya vårdsalar. Kyrkan är för övrigt den enda av det gamla Hospitalets byggnader som står kvar i dag nere vid Danvikskanalen.

Omkring 1810 försökte Stockholm helt ta över Danviks hospital. Man tyckte den borde ingå i den allmänna fattigvården eftersom där vårdades personer från Stockholm och staden allt från 1500-talet skött administrationen.

Men då ingrep Staten i form av Överståthållaren, tog över verksamheten och satte sig själv med sin ställföreträdare Underståthållaren som ordförande i en direktion. Så är det fortfarande även om Överståthållaren i dag heter Landshövding, Underståthållaren kallas Länsöverdirektör och direktionen heter styrelse.

Slitna byggnader

I slutet på 1800-talet var alla de gamla byggnaderna slitna och förfallna. Stiftelsen måste bygga nytt. Den här gången hade man kunnat lägga undan en del pengar och dessutom kunde man år 1900 sälja hela det markområde där den gamla anläggningen låg till Stockholms stad. Staden behövde marken för att dra fram Danvikskanalen.

Stiftelsen beslöt bygga ett helt nytt ålderdomshem på den plats där Danvikshem nu ligger. Huset invigdes år 1915, det ritades av Aron Johansson och byggdes av Kreuger & Toll. Det blev mycket modernt efter dåtidens standard; VC, varmvatten, elektricitet, hissar, centralvärme, matsalar.

Folk blev avundsjuka och tidningarna skrev om lyx och överdåd. I dag vet vi att det som gjordes bara var klokt och framsynt. Danvikshem står sig fortfarande bra!

Danvikshem har byggts om och moderniserats många gånger under 1900-talet. Sjukhem, avdelningar för demensvård, korttidsvård, Danvikshem söker alltid uppfylla de senaste och högst ställda kraven inom äldrevården.

En egen kyrka i jugendstil

Trots att Stiftelsen Danviks hospital inte är en ”from” stiftelse har en kyrka alltid ingått i stiftelsens vårdanläggningar. Den nuvarande ligger i centrum av Danvikshem och kröns av ett mäktigt kyrktorn, som ursprungligen också hade en viktig funktion som vattentorn innan kommunala ledningar drogs fram till Danvikshem.

Kyrkan rymmer drygt 300 personer och är flitigt använd för såväl kyrkliga som profana ändamål. Den är ritad av Danvikshems arkitekt Aron Johansson i jugendstil och är väl bevarad på ett pietetsfullt sätt.

Kyrkans främsta klenoder (kyrksilver och medeltida målningar) är deponerade hos bl a Statens Historiska Museum men välgjorda kopior av målningarna uförda av Karin Wigle-Carlsson har ersatt originalen. Dessutom har åtskilliga värdefulla inventarier från de tidigare kyrkorna förts över till det nuvarande kyrkorummet.

Däribland märks bl a en mäktig mässingskrona med klot och lampetter från 1700-talet och en dopfunt i kalksten från 1600-talet. Den senare har placerats på en nytillverkad sockel i ek, som tillsammans med modern talarstol i samma material skall ge en påminnelse om att kyrkan utgör ett levande moment i en lång tradition.

Kyrkan har en utmärkt akustik där en nyrenoverad orgel och en kvalificerad flygel ofta får ingå i olika musikaliska framträdanden. Kyrkan är öppen varje dag.