Tillgänglighetsredogörelse


Tillgänglighet för danvikshem.se

Stiftelsen Danviks hospital står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur danvikshem.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Du kan maila oss på info@danvikshem.se om du behöver innehåll från denna hemsida som inte är tillgängligt för dig.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss på info@danvikshem.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (Digg) har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte fullt ut förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

  • Det finns PDF-dokument som inte är helt tillgängliga.
  • Vissa innehållsbärande bilder saknar textalternativ.
  • Vissa videor har inte en alternativ presentation av innehållet.
  • Videor saknar syntolkningsalternativ (ljud eller text).
  • Vissa dokument saknar en titel som beskriver dess ämne eller syfte.
  • Vissa bilder saknar alt-texter.

Vår ambition är att åtgärda kända tillgänglighetsproblem så snart som möjligt.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av www.danvikshem.se.

Senaste bedömningen gjordes den 2023-12-04.

Webbplatsen publicerades den 2023-12-05.

Redogörelsen uppdaterades senast den 2023-12-04.