Driftform


Stiftelsen Danviks hospital är Sveriges äldsta nu verksamma stiftelse.

Stiftelsen har bedrivit vård och omsorgsverksamhet sedan mitten av 1500-talet. Målet för vår verksamhet har i århundraden varit att med vänlighet och omtanke ge god omvårdnad, mat och husrum till behövande. Stiftelsen har en välskött ekonomi och all vinst återinvesteras i verksamheten, de boendes önskemål och intresse sätts alltid i första rummet.

Vi ingår i Nacka, Stockholm och Huddinge kommuns valfrihet för äldreboenden. Det innebär att man efter ett biståndsbeslut för särskilt boende i sin kommun har man möjlighet att välja Danvikshem. Alla är välkomna att bo hos oss.

Danvikshems kyrktorn