Ledning och styrelse


Huvudman är Stiftelsen Danviks hospital, en ideell stiftelse som verkar inom äldreomsorgen.

Stiftelsen Danviks hospitals styrelse tillsätts av Socialstyrelsen.

Verksamheten leds av en vd som utses av styrelsen. Utöver vd består ledningen av en verksamhetschef som är ansvarig för vård och omsorg. I övrigt består ledningen av ekonomichef, personalchef, kostchef och driftchef.

Ledning

Carina Mattsson
VD

08-452 92 07

E-post

Mats Westberg
Ekonomichef

08-452 92 02

E-post

Catarina Asplund
Verksamhetschef

08-452 92 01

E-post

Styrelsen för Stiftelsen Danviks Hospital består av:

  • Claes Lindgren, Ordförande
  • Lars Borgsten
  • Eva Frunk-Lind
  • Gunnar Welander
  • Erik von Ehrenheim
  • Katarina Nägga
  • Lena Dahlstedt
  • Henrik Bonde

Styrelsens sekreterare

  • Barbro Rohdin